Hela vägen till ett bra liv

 

K REHAB är ett HVB med integrerad psykiatrisk behandling för vuxna män och kvinnor, i ålder 18 år och uppåt, med komplexa vårdbehov. Vi erbjuder behandling vid två enheter, K REHAB Väst och K REHAB Öst.

Enheterna vänder sig till samma målgrupp, där Öst har fokus på att hjälpa klienter med en lägre funktionsnivå och därför har färre platser och högre personaltäthet.

 

Vårt yttersta mål för behandlingen på K REHAB är att ge klienten bästa möjliga livskvalitet och högsta möjliga funktionsnivå i syfte att klara ett självständigt liv med ett minimum av stödinsatser.

Nyheter Alla nyheter